LIIKETOIMINNALLISESTI VAIKUTTAVAA TILASUUNNITTELUA KÄYTTÄJÄYMMÄRRYKSEN POHJALTA

Autamme ammattimaisia yritysten kiinteistöpäälliköitä ja –johtajia liiketoimintalähtöisessä tilojenkehittämisessä tekemällä analyysipohjaista, tuloksekasta ja mitattavaa tilasuunnittelua, aina käyttäjiä kuunnellen.

Oli tarpeenasi sitten kokonaisvaltainen tilasuunnittelu, projektinhallinta tai yrityksenne brändiä tukeva konseptointi, niin meiltä saat aina juuri teidän tarpeisiin räätälöityjä palvelukokonaisuuksia, vaikka avaimet käteen-pakettina. Laajan kumppanuusverkoston ansiosta saatte kauttamme myös LVISA- sekä rakennesuunnittelun.

Meiltä löytyy kokemusta suurempienkin projektien vetämisestä alusta loppuun, joten tiimillämme on hyvä kokonaisuuden hallintakyky sekä osaamista löytyy aina suunnittelusta projektinjohtoon. Asiakkaanamme saatte luotettavan kumppanin kaikkiin tilatarpeisiinne.

OTA YHTEYTTÄ →

”Valitsimme Interformin suunnittelemaan toimistomme yläkertaan (500m2) toimivan ja modernin kokonaisuuden. Jo heti ensimmäisellä tapaamisellamme ennen tarjousta saimme taitavan ja asiakasystävällisen mielikuvan, joka vain parani projektimme edetessä. Interform vakuutti meidät hankkeen aikana suunnittelutaidoilla ja teknisellä osaamisella ja viestinnällä. Interform oli mahtavana tukenamme koko hankkeen läpi, remontin tekijöiden vieressä ja kalustetoimittajaakin hienosti ohjaten, vaikka kokonaisvastuu olikin meillä. Lopputulos oli juuri sitä mitä kaipasimme, osaamista ja ystävällistä asioiden viemistä taitavasti kohti maalia. Työpajat, toimistosäännöt ja palautekyselyt tehtiin yhtä ammattimaisesti kuin itse suunnittelukin. Meille oli erityisen tärkeää että kustannusarviotkin pitivät hyvin. Lopputulos on toimiva, moderni mutta samalla viihtyisä ja miellyttävä toimistomiljöö ja värimaisema. Kiitos Interform, vahva suositus!”

– Asiakkaamme HPK-Palveluiden palaute-

 

TUTUSTU REFERENSSEIHIMME TÄSTÄ →

Tilasuunnittelu

Työmme jälki on mitattavaa ja sillä on liiketoiminnallinen hyöty

Tarjoamme aina aidon käyttäjäymmärryksen pohjalta laadittuun analyysiin perustuvaa, vaikuttavaa ja mitattavaa tilasuunnittelua sekä strategista kumppanuutta kiinteistöjohtamisen ammattilaisille. Nykyään tilojen käyttöön kohdistuu paljon sekä muuttuneita tarpeita että taloudellisia paineita, ja tämän johdosta monet kaipaavat tilankäytöllisiä ratkaisuja parantaakseen tilojen taloudellista tuottavuutta sekä tilan käyttäjien hyvinvointia.

Tila- ja sisustussuunnittelu on ydinosaamistamme oli sitten kyseessä työympäristö- tai vaikka liiketilasuunnittelu. Tila- ja sisustussuunnittelukokonaisuudet luodaan asiakkaan tarpeiden ympärille ja niihin sisältyy kokonaisuuksista riippuen mm. tilojen toiminnallinen ja visuaalinen suunnittelu, 3D-mallinnus, valaistus-, opaste- sekä kalustesuunnittelua.

Tilasuunnittelu

• Toiminnallisuus
• Tilaohjelma
• 3D-mallinnus
• Pintamateriaalit
• Akustiikka ja valaistus
• Opasteet

Sisustussuunnittelu

• Tunnelma
• Värit ja materiaalit
• Kiinto- ja irtokalustus
• Tekstiilit
• Sisustusvalaisimet
• Brändielementit
• Viherkasvit

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ →

Projektinhallinta

Vahvuuksiamme ovat prosessit, systemaattisuus ja kokonaisvaltainen projektijohtaminen.

Otamme mieluusti kokonaisvastuun hankkeista. Olemme toimineet mm. Nesteen strategisena kumppanina vuosien ajan toteuttaen esimerkiksi tila-, työympäristö-, laboratorio- sekä konseptisuunnittelua. Asiakkaamme ovat kiitelleet meitä työn vaikuttavuuden ja viihtyvyyden lisäksi erityisesti projektihallinnallisesta otteestamme.

Meillä on vankka kokemus koko projektin hallinnasta. Hoidamme projektipäällikkönä erikokoisia kokonaisuuksia ja vastaamme budjetoinnista, aikataulutuksesta ja urakan kilpailuttamisesta. Meidän kautta saat suunnittelun sekä koko työmaan organisoinnin ja valvonnan samasta paikasta.

Projektinhallinta

• Työmaan valvonta
• Projektin organisointi
• Hankinnassa tukeminen ja toteutuksen valvonta
• Budjetointi
• Laadun, aikataulun ja kustannusten seuranta
• Tilaajan ja työmaan välinen kommunikointi

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ →

Muutosvalmennus

Tehtävämme on työelämälaadun parantaminen, ja työmme alkaakin aina käyttäjälähtöisellä analyysilla

Projektimme lähtee liikkeelle tilaajan sekä käyttäjien tarpeiden ja toiveiden kartoittamisella. Muutosvalmennukseen kuuluu erilaisia kyselyitä projektin eri vaiheissa sekä työpajoja, jotka sitouttavat ihmisiä projektiin sekä ohjaavat läpi muutoksen. Hyvin toteutettu muutosvalmennus vahvistaa käyttäjien kuulluksi tulemisen tunnetta ja vähentää muutosvastarintaa.

Tuemme käyttäjiä muutoksessa myös viestimällä ja tiedottamalla työmaan vaiheista. Tilojen valmistuttua teemme käyttäjille vielä viihtyisyyskyselyn sekä projektin avainhenkilöille tyytyväisyyskyselyn, joiden avulla mittaamme projektin onnistumista. Lopuksi toteutamme mahdolliset jälkitoiveet.


Muutosvalmennus

• Muutosprosessin johtaminen
• Käyttäjäkyselyt ja tarvekartoitus
• Osallistavat työpajat
• Palautteen ja jälkitoiveiden keräys ja toteutus
• Viestinnän tukena oleminenOTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ →

Konseptisuunnittelu

Vahva konsepti tukee yrityksen brändiä

Konseptisuunnittelun avulla voidaan ideoida ja testata erilaisia visuaalisia sekä toiminnallisia kokonaisuuksia ennen lopullisia päätöksiä tai isompia investointeja. Konseptoinnissa huomioidaan tilaajan sekä käyttäjän toiveet ja tarpeet. Konsepti myös skaalautuu tarpeen mukaan ja se toimii projektissa ”punaisena lankana”. Ideat saadaan kartoitettua sekä jalostettua esitettävään muotoon ja vietyä aina käytäntöön saakka hyvin tehdyn konseptoinnin seurauksena.

Olemme asiakkaan apuna luomassa vahvoja, toiminnallisesti sekä visuaalisesti toimivia tilakonsepteja, jotka saavat yrityksen erottumaan muista. Hyvin suunniteltu tilakonsepti vahvistaa yrityksen brändiä ja tuo sen arvoja esille. Tämä myös tukee yrityksen liiketoimintaa ja auttaa esimerkiksi käyttäjiä toimimaan organisaation eri toimipisteissä.


Konseptisuunnittelu

• Määrittää projektin raamit
• Määrittelee miksi tehdään
• Tukee brändiä ja yrityksen arvoja sekä kulttuuria
• Toimii punaisena lankana suunnittelulle
• Visuaalisen ilmeen määrittely
• Toiminnallisuus ja tilaohjelma
• Akustiikka, valaistus, opasteet

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ →

Palvelumuotoilu

Olemme ketterä, luova ja palveleva muotoilulähtöinen ongelmanratkaisija

Onnistuneet hankkeemme ovat johtaneet mm. parempaan tilojen käyttöasteeseen, mitatusti kehittyneeseen työntekijöiden viihtyvyyteen sekä tehokkaampaan neliöiden käyttöön. Teetämme jokaisen projektin päätteeksi tyytyväisyyskyselyn projektiin osallistuneille avainhenkilöille. Teettämistämme kyselyistä mitattuna asiakastyytyväisyytemme keskiarvo on 5.2 / 6.

Toimivat tilakokonaisuudet saavat alkunsa käyttäjälähtöisyydestä. Suunnittelumme on analyysipohjaista ja tukeutuu erilaisiin käyttäjäkyselyihin, raportteihin ja niiden seurantaan. Turvaamme asiakkaan palvelukokemuksen olemalla käyttäjän ja tilaajan tukena heti projektin alkuvaiheista loppuun saakka.Palvelumuotoilu

• Liiketoiminnallisten tavoitteiden tukeminen
• Tilan käyttäjien profilointi ja tarpeiden kartoitus
• Onnistuneen tilakokemuksen tarjoaminen
• Muutosvalmennukset


OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ →
SUUNNITTELUPROSESSI

Suunnitteluprosessi räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.
Kerromme prosessista tarkemmin esitteessämme, johon on koottu tietopaketti projektin eri vaiheista.
Ota meihin yhteyttä jos haluat esitteemme, niin lähetämme sen sinulle.
Vastaamme myös mielellämme jos sinulla heräsi kysyttävää!

Tiimimme yhteystiedot löydät täältä →